Kategorier
Naturfenomener

Regnbuen er rund

Hvis man ser på en regnbue ovenfra (utenfor vår atmosfære) kan man se at regnbuen alldeles ikke er noen regnbue, men en regnring. Dette er bekreftet fra metrologisk institutt.