Kategorier
Ord og uttrykk

Ozon

Ozon: Oksygenforbindelse som består av 3 oksygenmolekyler (O3), i motsetning til O2, som er den formen vi puster inn oksygen på. Mens det naturlige ozonlaget i atmosfæren beskytter oss fra kreftframkallende UV stråler, og derfor ikke må ødelegges, kommer bakkenær ozon fra menneskelige aktiviteter og er helseskadelig.