Kategorier
Naturfenomener

Lufttrykk

Med lufttrykket mener vi vekten av den luftsøylen som er vertikalt over det stedet lufttrykket måles. Gjennomsnittlig er vekten av luften over en m² omkring 10 tonn ved havets overflate. Lufttrykket avtar raskt med høyden. Enten man har et barometer på hytta, på fjellet eller i båten bør lufttrykket innstilles på hva det ville være ved havets overflate.

Noen har et barometer på armbåndsuret, men her vil lufttrykket endre seg straks man forandrer sin høydeposisjon i terrenget. Et slikt barometer kan bedre benyttes som høydemåler (altimeter) på fjellturer. En millibar (mb) endring i lufttrykket betyr da en høydeendring på ca. 8 m.

Vanligvis forbinder man lavt lufttrykk med dårlig vær (skyer, nedbør, vind) mens høyt trykk forbindes med pent vær (sol, klarvær, lite vind). Dette er ikke alltid tilfelle, men det som er det avgjørende er lufttrykkforandringene – eller tendensen – over tid. Synker lufttrykket raskt – kanskje 10 mb på tre timer – går det mot dårligere vær. En rask stigning av lufttrykket kan vise at det dårlige været har passert og man kan forvente en bedring i været. Et skikkelig høytrykk med stabilt vær over lengre tid har gjerne bygget seg opp over noe tid (flere døgn). Et slikt høytrykk kan holde seg i flere uker.

I et lavtrykk har man oppstigende luft som danner skyer. I et høytrykk har man nedsynkende luft som virker skyoppløsende.

På den nordlige halvkule går luftstrømmmene alltid med klokken ut av et høytrykk, og mot klokken inn i et lavtrykk. På den sørlige halvkule er det derimot motsatt; høytrykk går mot og lavtrykk med klokken.