Kategorier
Fiske

Laks

Laksen kan bli opptil 150 cm og 35 kg. Laks er en anadrom fiskeart, det vil si at den gyter i ferskvann og lever det meste av sitt liv i havet. Gytingen skjer om høsten, og eggene ligger nedgravd i elvegrusen til klekking i april/mai. Etter 2-5 år i elva gjennomgår lakseungene en forandring som gjør dem i stand til å leve i saltvann. Denne prosessen kalles smoltifisering Når lakseungene er blitt smolt forlater de elva og drar ut i havet. I havet foretar laksen lange næringsvandringer, og vokser fort. Etter 2 – 4 år blir den kjønnsmoden og starter gytevandringen tilbake til elva den kom fra. Fisket etter villaks er i dag i hovedsak forbeholdt sportsfiskere. Videre skjer et visst næringsfiske etter laks av grunneiere med tillatelse til å sette kilenot. Oppdrett. Oppdrett av laks (og ørret) har hatt en eventyrlig utvikling i Norge siden gjennombruddet på midten av 1970-tallet. Som kyst- og eksportnæring har laksenæringen fått svært stor betydning for bosetting og økonomi i Norge. De senere år har næringen bidratt med nær 40 prosent av den samlede eksportverdi av norske fiskeprodukter.

Kategorier
Utstyr

Bygg kaldrøykeovn

Få tak i ein gamal vedomn. Jøtul har nokre heilt små.

Grav deg ein meter inn i ei heller lang skråning og set omnen der. Til røykrøyret festar du vanlege drensrøyr som du grev ned i skråninga. Ha omlag 8 meter røyr slik at røyken får kolne litt.
Der du let røyra kome opp or bakken set du eit tomt oljefat med botnen fjerna. Rundt kanten øverst borar du store hol slik at røyken kan kome ut.

Når du skal bruke omnen lar du han bli god og varm med vanleg ved. Når veden er blitt glør, legg du ei metallplate over glørne og strør spon frå ulike tresortar oppå. Varmen frå jarnplata vil få spona til å ryke.
Du kan få kjøpt pakkar med spon for røyking.

Når du skal bruke omnen festar du fisken til pinnar som rekk tvers over fatet, legg på lokket og røykjer fisken.

Det er viktig at du klara å halde låg temperatur. Det er derfor viktig at det ikkje brenn i omnen.

Vanlige søkeord:

  • bygge røykovn
  • bygge røykeovn
  • kaldrøykeovn