Kategorier
Diverse

Militær divisjon

En divisjon består av minst to garnisoner, som består av minst to bataljoner, som hver består av minst to kompanier som igjen består av minst to tropper. Troppene er ofte inndelt i flere lag. Antall mann i en divisjon er derfor ikke fast.

Kategorier
Matematikk

Deletabellen

Mange kan gangetabellen, men vet du hvordan du skal finne ut om et tall er delelig med x?

Alle tall er delelig med 1.
Alle partall er delelig med 2.
Alle tall hvis tverrsum er delelig med 3 er delelig med 3. (Eks: 1665 => 1+6+6+5=18 => 1+8=9, altså delelig med 3)
Alle tall hvis to siste siffer er delelig med 4 er delelig med 4.
Alle tall som slutter på 5 og 0 er delelig med 5.
Alle tall som er delelig med 2 og 3 er delelig med 6.
Alle tall der det differensen mellom 2x det siste sifferet og resten av sifferne er delelig med 7, er delelig med 7 (182 => 18 – 2*2 = 14, som er delelig med 7).
Alle tall der de tre siste sifferne er delelig med 8, er delelig med 8.
Alle tall hvis tverrsum = 9 er delelig med 9.
Alle tall som slutter på 0 er delelig med 10.
Alle tall der differensen mellom sifferne på oddetallsplass minus sifferne på partallsplass er delelig med 11, er delelig med 11. (Eks. 36146 => 3+6-1+4-6 = 0, som er delelig med 11)