Kategorier
Fiske

Laks

Laksen kan bli opptil 150 cm og 35 kg. Laks er en anadrom fiskeart, det vil si at den gyter i ferskvann og lever det meste av sitt liv i havet. Gytingen skjer om høsten, og eggene ligger nedgravd i elvegrusen til klekking i april/mai. Etter 2-5 år i elva gjennomgår lakseungene en forandring som gjør dem i stand til å leve i saltvann. Denne prosessen kalles smoltifisering Når lakseungene er blitt smolt forlater de elva og drar ut i havet. I havet foretar laksen lange næringsvandringer, og vokser fort. Etter 2 – 4 år blir den kjønnsmoden og starter gytevandringen tilbake til elva den kom fra. Fisket etter villaks er i dag i hovedsak forbeholdt sportsfiskere. Videre skjer et visst næringsfiske etter laks av grunneiere med tillatelse til å sette kilenot. Oppdrett. Oppdrett av laks (og ørret) har hatt en eventyrlig utvikling i Norge siden gjennombruddet på midten av 1970-tallet. Som kyst- og eksportnæring har laksenæringen fått svært stor betydning for bosetting og økonomi i Norge. De senere år har næringen bidratt med nær 40 prosent av den samlede eksportverdi av norske fiskeprodukter.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *