Kategorier
Matematikk

Den gyldne tallrekke / Fibonacci-rekka

0-1-1-2-3-3-5-8-13-21-34-55-89-144 osv.
del et tall med det som står forran og svaret blit alltid 1,6 (eks. 55/34=1,6) forholdet 1,6:1 er det gyldne snitt. brukes som standard b.l.a. på bankkort/førekort/kredittkort (8,6X5,4cm) og finnes mange andre plasser i vårt samfunn. Den gyldne tallrekka finnes også i naturen f.eks i måten planteceller deler seg, og flere steder på menneskekroppen. Kunsnere bruker det gyldne snitt bevisst for å komponere pene bilder. Ikke noe man går og tenker på hver dag kanskje….:-)

Vanlige søkeord:

 • fibonaccis tallrekke
Kategorier
Matematikk

Deletabellen

Mange kan gangetabellen, men vet du hvordan du skal finne ut om et tall er delelig med x?

Alle tall er delelig med 1.
Alle partall er delelig med 2.
Alle tall hvis tverrsum er delelig med 3 er delelig med 3. (Eks: 1665 => 1+6+6+5=18 => 1+8=9, altså delelig med 3)
Alle tall hvis to siste siffer er delelig med 4 er delelig med 4.
Alle tall som slutter på 5 og 0 er delelig med 5.
Alle tall som er delelig med 2 og 3 er delelig med 6.
Alle tall der det differensen mellom 2x det siste sifferet og resten av sifferne er delelig med 7, er delelig med 7 (182 => 18 – 2*2 = 14, som er delelig med 7).
Alle tall der de tre siste sifferne er delelig med 8, er delelig med 8.
Alle tall hvis tverrsum = 9 er delelig med 9.
Alle tall som slutter på 0 er delelig med 10.
Alle tall der differensen mellom sifferne på oddetallsplass minus sifferne på partallsplass er delelig med 11, er delelig med 11. (Eks. 36146 => 3+6-1+4-6 = 0, som er delelig med 11)

Kategorier
Matematikk

Danske tall

Hva mener danskene egentlig når de sier «halvfjers»?

Systemet er bygget rundt «snes». En betegnelse vi her til lands også brukte før (hovedsaklig når vi skulle kjøpe egg)

Et snes er 20.

Så når danskene sier «tres» mener de «3 snes»

MAO:
Tres = 60
Fjers = 80
Fems = 100

litt værre blir det når de begynner med «halvfjers» og dets like…

halvfjers er midt i mellom tres og fjers.

MAO:
halvtres = 50
halvfjers = 70
halvfems = 90

Vanlige søkeord:

 • dansk tallsystem
 • danske tall
 • fjers
 • danske tallsystem
 • halvfjers
Kategorier
Matematikk

Romertall

Tall:
I = 1
V = 5
X = 10
L = 50
C = 100
D = 500
M = 1000

Legg sammen like tall og mindre tall som står etter et større:
III = 3
VI = 6
VII = 7
VIII = 8
XI = 11
XV = 15
XVI = 16
XX = 20
CXII = 112

Trekk fra lavere tall som står forran større:
IV = 4
IX = 9
XL = 40
XLIX = 49*
XC = 90
XCIX = 99*
CM = 900

Max tre like på rad, og max et lavt forran et høyere :
III = 3
IV = 4**
VIII = 8
IX = 9
XIII = 13
XIV = 14
XVIII = 18
XIX = 19

1-25:
I = 1
II = 2
III = 3
IV = 4
V = 5
VI = 6
VII = 7
VIII = 8
IX = 9
X = 10
XI = 11
XII = 12
XIII = 13
XIV = 14
XV = 15
XVI = 16
XVII = 17
XVIII = 18
XIX = 19
XX = 20
XXI = 21
XXII = 22
XXIII = 23
XXIV = 24
XXV = 25

Eksempel på større tal:
MCMLVII = 1957
MCMLXXXVIII = 1988
MCMXCI = 1991
MCMXCIX = 1999*
MM = 2000
MMI = 2001
MMXLVI = 2046
MMCXXIV = 2124
MMDCCXLVII = 2747

* Mindre tall forran større: max to tall forskjell. F.eks: 99 = XCIX (og ikke IC), 990 = CMXC (og ikke XM), 1999 = MCMXCIX (og ikke MIM).
** Max tre lika tall på rad: V, L og D gjenntas aldri etter hverandre. M kan alltid gjenntas flere enn tre ganger på rad.

Vanlige søkeord:

 • romertall 1-100
 • romertall fra 1-100
 • romertall
 • romertall 1000
 • romertall 500
 • romertall 100
 • Romertall Fra 1 100
 • yhs-fullyhosted_003