Kategorier
Fiske

Tørke fluer

I eskene som elektriske apparater blir levert i ligger det often en liten pose med små perler (Silicagel) i.
Disse perlene er der for å suge til seg eventuell fuktighet som måtte snike seg inn i esken og dermed beskytte apparatet mot fuktigheten.

Når du er ute å fisker med tørrfluer og disse er blitt våte og lite flytevillige kan du ta frem filmrullkapselen du har samlet disse perlene i. Legg flua / fluene oppi kapselen, sett på lokket, og rist.
Raskt og greit tar silicagelen til seg fuktigheten og fluene er klare til ny fangst!

Skitt fiske!

Kategorier
Fiske

Ruse for småfisk

For å fange småfisk kan du lage deg en liten ruse av en halvannenliter plastflaske.
Del flasken i to der den blir smalere og snu toppen så flasketuten peker inn i den største delen. Teip slik at de sitter sammen.
Nå kan du legge litt agn inne i flasken og legge den i vannkanten. Småfisk vil da finne veien inn til agnet, men ikke ut igjen fordi åpningen er liten innenfra.

Hvis du gjør dette i ferskvann så husk å ikke flytte fisken du fanger til et annet vann.

Kategorier
Fiske

Fisk i vannet?

Ferskvannsfisk har en rekke retter på menyen sånn som rumpetroll, frosker, vannlevende insekter, etc. Et tips: Er du i tvil om det finnes fisk i et vann kan du få konklusjonen raskt ved å se på livet i vannkanten. Et vann med mye rumpetroll vil garantert ikke inneholde fisk.

Kategorier
Fiske

Ørret

Ørreten er en vidt utbredt laksefisk som fins i mange ulike former, og med ulikt levevis, avhengig av miljøforholdene den lever under. Vi skiller mellom sjøørret, ferskvannsørret (innsjøørret), bekkørret og regnbueørret. Regnbueørreten ble innført til Europa fra California i forrige århundre. Den vokser raskt og har vist seg velegnet som oppdrettsfisk.

Kategorier
Fiske

Kveite

Kveita er den største av alle flyndrefiskene, med grå øyeside og hvit blindside. Som ung finnes den på kystene og på relativt grunt vann, mens store kveiter vanligvis holder til på 300 – 2.000 m dyp. Gytingen foregår på 300 – 700 m dyp, i dype groper på havbanken langs kysten, eller i fjordene. Viktige gyteområder ved siden av Norskekysten er Færøyene, på ryggen mellom Grønland, Island og Skottland, i Danskestredet, Davidstredet og på New Foundlands-bankene. Kveita er en art som er svært følsom for beskatning; den er stedbunden, har langsom vekst og sen kjønnsmodning.

Kategorier
Fiske

Laks

Laksen kan bli opptil 150 cm og 35 kg. Laks er en anadrom fiskeart, det vil si at den gyter i ferskvann og lever det meste av sitt liv i havet. Gytingen skjer om høsten, og eggene ligger nedgravd i elvegrusen til klekking i april/mai. Etter 2-5 år i elva gjennomgår lakseungene en forandring som gjør dem i stand til å leve i saltvann. Denne prosessen kalles smoltifisering Når lakseungene er blitt smolt forlater de elva og drar ut i havet. I havet foretar laksen lange næringsvandringer, og vokser fort. Etter 2 – 4 år blir den kjønnsmoden og starter gytevandringen tilbake til elva den kom fra. Fisket etter villaks er i dag i hovedsak forbeholdt sportsfiskere. Videre skjer et visst næringsfiske etter laks av grunneiere med tillatelse til å sette kilenot. Oppdrett. Oppdrett av laks (og ørret) har hatt en eventyrlig utvikling i Norge siden gjennombruddet på midten av 1970-tallet. Som kyst- og eksportnæring har laksenæringen fått svært stor betydning for bosetting og økonomi i Norge. De senere år har næringen bidratt med nær 40 prosent av den samlede eksportverdi av norske fiskeprodukter.

Kategorier
Fiske

Tunfisk

Makrellstørje kalles også tunfisk (av engelsk: tuna). Makrellstørjen kommer til kysten av Vestlandet på næringsvandring om sommeren. Makrellstørjen har svart, blank rygg, lys buk. Den ligner makrell, men mangler «mønsteret» på ryggen og sidene. Kjøttet er rødt, blodrikt og smaken ligner makrell. Fangstene i dag er små. Litt omsettes ferskt, men størstedelen kjøpes opp av japanske oppkjøpere. Makrellstørjen omsettes nedlagt hermetisk i olje, i gel‚ eller i vann.

Kategorier
Fiske

Torsk

Det sies at torsken smaker best i måneder som inneholder bokstaven R.
(januaR, febRuaR, maRs etc.)

Kategorier
Fiske

Sene på snella

Når man skal legge på ny sene på fiskesnella så er det viktig å få det gjevnt og stramt. For å gjøre dette kan man bla opp midt i en telefonkatalog, legge sena inni og lukke den. Når du snurrer på sena vil motstanden, ved at den går igjennom katalogen, gjøre slik at du får gjevn og passe motstand.