Kategorier
Oppvarming

Vedfyring

1. Fyr med tørr ved
Tørr ved gir høyt varmeutbytte av brenselet, lite sot i pipa og minimal forurensning. Vanligvis inneholder friskt trevirke ca. 60% vann. Dersom vanninnholdet reduseres til 20%, som er normalt før tørr ved, blir utbyttet 2,5 ganger større. Ikke bruk bensin, parafin og andre brannfarlige væsker til opptenning.

2. Fyr med god trekk
Det trengs mye luft til god forbrenning. Gode fyringsvaner betyr hyppig ilegg med små mengder brensel og frisk varme i ovnen. Med små ilegg unngår man en så kraftig fyring at det oppstår skade på ovn og pipe. Ikke skru trekken på ovnen ned til et minimum.

3. Unngå rundfyring
Det blir dårlig forbrenning når vi fyrer med ovnen full av ved og med trekken mest mulig gjenskrudd. På denne måten dannes det beksot i pipa som kan ta fyr, og mye forurensning slippes ut i luften. Det kan oppstå forpufninger som kan gi store sotskader i boligen. I verste fall kan også giftige gasser lekke ut i rommet og føre til forgiftning og død.

4. Hvis pipebrann
Skulle pipebrann oppstå, må vi straks stenge igjen alle ovnsventiler og luker som fører til pipa. Vær spesielt oppmerksom på peisspjeld. (Spjeldet må selvsagt ikke stenges hvis det fyres på peisen). Hold godt øye med loft og kjeller og vær oppmerksom på eventuell røykutvikling ved etasjeskillene og steder der treverket kommer inntil pipa. Slokkingen må vi overlate til brannvesenet. Etter brannen må pipa kontrolleres av feiervesenet.

5. Husk gnistfanger i peisen
Mesteparten av peisåpningen må tildekkes med gnistfanger. Gnister og glør kan sprette langt og lage brennmerker i gulvtepper og møbler. Ofte kan dette føre til brann. Vær oppmerksom på at brensel av gran og furu utvikler spesielt mye gnister, mens løvtrevirke har langt mindre gnistutvikling.

0 svar til “Vedfyring”

under spesielle typer vær kan røyken komme «i retur» fra vedovnen. dette skal vissnok være mulig å unngå ved å varme opp pipen. noen som kjenner til dette ?

Om røyk i retur skal det visst hjelpe å tenne på et neverstykke el.l. og holde det opp i ovnsrøret – der det går an..Et evt. trykk vil vel da oppheves.

Fyring med god trekk i nye vedovner er ikke bra, ildstedet skal ha riktig trekk, slik at ildstedet får tid til å forbrenne gasser og partikler før de når ut i skorsteinen. God trekk kan i værste fall skade skorsteinen

Jeg har aldri sett at det spruter gnister av furu.
Gran og lerk derimot, må man være forsiktig med!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *