Kategorier
Diverse

Merke kikkert

Tallene på kikkerten betyr:
Første tallet : Forstørrelsen
Andre tallet : Størrelsen på objektivdiameteren.

Tall nr 2 delt på tall nr 1 gir utgangspupillen. Høyere tall er best.