Kategorier
Ut på tur

Tyrifakkel

Tyrived er tørr furuved fra stubber eller stokker, med sår på som er full av harpiks. Tyri er lett å kjenne på lukten og brenner godt, selv om den er våt. Kvistfestene på halvråtne furuer er også fulle av harpiks. Tyrifakkelen er den eldste lyskilden vi kjenner. Spikk eller hugg tynne lange pinner/fliser av tørre fururøtter eller stammen av tørre furustammer.
Bunt pinnene sammen til en tykk kvast og sett fyr på den. Den brenner fort med mye røyk og sot, men skaper flott stemning. Som nødlyskilde er ikke tyrifakkelen det beste hjelpemiddel. Den blender deg som regel like mye som den lyser.