Kategorier
Klær og sko

Sur lukt i kleder

Etter endt utdanning i Tekstil og Design ble jeg bevist på egenskapene ved de ulike stofftypene. Det som har kommet frem er at naturfibre kan råtne dersom de blir liggende for lenge våte. Ut fra tips fra andre på dette forumet ser det ut til at eddik kan hjelpe, men jeg tror desverre at surlukt pga at stoffet har fått råtne av fuktighet ikke er reversibelt.

Kategorier
Ord og uttrykk

Sur nedbør

Sur nedbør: Betegnelse for regn som har «tatt med seg», eller vasket ut langtransporterte forurensningsstoffer i lufta (sulfat, NOx) og derfor reagerer surt. Denne forurensningen stammer fra forbrenning av kull og olje. Når denne sure nedbøren når bakken bidrar den til å gjøre lokalt jordsmonn og vann surere. I Norge er vannet av en slik kvalitet (bl.a. lavt kalkinnhold) at vannet fort blir så surt at det føre til fiskedød (fordi giftig aluminium i jorda løses opp). Den sure nedbøren har i de senere år avtatt pga. renere forbrenning og rensetiltak

Kategorier
Kjemi

Ph-verdi

Ph-verdien er et uttrykk for surhetsgrad. pH måles i en skala fra 1 til 14, hvor 1 er surest og 14 mest basisk og nøytralt.
Vi måler pH ved hjelp av instrumenter eller spesielle strips som endrer farge avhengig av pH.
Stoffer som endrer farge avhengig av pH kalles indikatorer. Vanlige i laboratoriet er lakmus (rød i sur løsning og blå i basisk), fenolftalein (fargeløs i sur løsning og nydelig rød-lilla i basisk løsning), og BTB (bromtymolblått) (gul i sur løsning, grønn i nøytral løsning og blå i basisk). På kjøkkenet kan du bruke te eller rødkål som indikatorer.

Noen ph-verdier:
Batterisyre 1
Sitronjuice 2,2
Eddik 3
Destilert vann 7
Sjøvann 8,4
Lut 13

Vanlige søkeord:

  • ph verdi
  • ph skala renhold
  • pH-verdi