Kategorier
Diverse

Morsealfabetet

A .-
B -…
C -.-.
D -..
E .
F ..-.
G –.
H ….
I ..
J .—
K -.-
L .-..
M —
N -.
O —
P .–.
Q –.-
R .-.
S …
T –
U ..-
V …-
W .–
X -..-
Y -.–
Z –..
Æ .-.-
Ø —.
Å .–.-

1 .—-
2 ..—
3 …–
4 ….-
5 …..
6 -….
7 –…
8 —..
9 —-.
0 —–

Punktum .-.-.-
Komma –..–
Spørsmålstegn ..–..
Skilletegn -…-
Start -.-.-
Slutt .-.-.
Rettelse ……..