Kategorier
Huskeregler

Brettvett

1. Sørg for å ha utstyr som er tilpasset din vekt og ditt bruksområde.

2. Sørg for at brettets bredde er tilpasset størrelsen på dine støvler.

3. Bruk hjelm, håndleddsbeskyttere og annet beskyttelsesutstyr for å unngå skader. Dette gjelder også voksne.

4. Bruk fangreimer på brettet så du ikke mister det.
Dristige hopp med rotasjoner kan medføre uventet harde landinger.

5. Hvis du skal utenfor preparerte løyper: – Vær oppmerksom på at trær og klipper kan utgjøre en risiko.

6. Unngå å bli tatt av snøskred!
Dette gjør du ved å:
Holde deg unna fjellsider som er brattere enn 30 grader.
Unngå le-sider der snøen samler seg opp.
Innhente informasjon om vær og føreforhold.
Unngå snøfonner og bekkedaler.
Selv relativt lave høydeforskjeller kan være skumle.
Gamle spor i snøen er ingen garanti for at ikke skred kan løsne.
Lære deg mer om snøskredfare ved å gå et skredkurs.

Kategorier
Huskeregler

Løssnøkjøring

1. Kjør ikke alene og hold øye med kameratene.

2. Husk elektronisk sender-mottaker, sondestang og spade, og lær hvordan det skal brukes.

3. Unngå brattheng over 300 (svart løype i skianlegg begynner på ca. 250).

4. Store mengder nysnø trenger tid for å sette seg, benytt preparerte løyper disse dagene.

5. Vis respekt for fareskilt som er utplassert av skianlegg.

6. Dersom du er usikker på om området er skredfarlig, velg en annen rute.