Kategorier
Matematikk

Romertall

Tall:
I = 1
V = 5
X = 10
L = 50
C = 100
D = 500
M = 1000

Legg sammen like tall og mindre tall som står etter et større:
III = 3
VI = 6
VII = 7
VIII = 8
XI = 11
XV = 15
XVI = 16
XX = 20
CXII = 112

Trekk fra lavere tall som står forran større:
IV = 4
IX = 9
XL = 40
XLIX = 49*
XC = 90
XCIX = 99*
CM = 900

Max tre like på rad, og max et lavt forran et høyere :
III = 3
IV = 4**
VIII = 8
IX = 9
XIII = 13
XIV = 14
XVIII = 18
XIX = 19

1-25:
I = 1
II = 2
III = 3
IV = 4
V = 5
VI = 6
VII = 7
VIII = 8
IX = 9
X = 10
XI = 11
XII = 12
XIII = 13
XIV = 14
XV = 15
XVI = 16
XVII = 17
XVIII = 18
XIX = 19
XX = 20
XXI = 21
XXII = 22
XXIII = 23
XXIV = 24
XXV = 25

Eksempel på større tal:
MCMLVII = 1957
MCMLXXXVIII = 1988
MCMXCI = 1991
MCMXCIX = 1999*
MM = 2000
MMI = 2001
MMXLVI = 2046
MMCXXIV = 2124
MMDCCXLVII = 2747

* Mindre tall forran større: max to tall forskjell. F.eks: 99 = XCIX (og ikke IC), 990 = CMXC (og ikke XM), 1999 = MCMXCIX (og ikke MIM).
** Max tre lika tall på rad: V, L og D gjenntas aldri etter hverandre. M kan alltid gjenntas flere enn tre ganger på rad.

Vanlige søkeord:

  • romertall 1-100
  • romertall fra 1-100
  • romertall
  • romertall 1000
  • romertall 500
  • romertall 100
  • Romertall Fra 1 100
  • yhs-fullyhosted_003