Kategorier
Ord og uttrykk

Rammeavtale

Rammeavtale: Kontrakt som fastsetter pris og leveringsvilkår for kjøp av varer og tjenester innen gitte produktgrupper i et avtalt tidsrom.