Kategorier
Ord og uttrykk

Prolongering

Prolongering: Vanligvis benyttet om utvidelse av en kontrakts eller avtales varighet. Kan brukes både om forlengelse av et løpende kontraktsforhold i ytterligere et definert tidsrom, eller for fastsettelse av senere opphørsdato for en avtale.

Vanlige søkeord:

  • prolongering
  • prolongering av avtale
  • prolongere