Kategorier
Kjemi

Ph-verdi

Ph-verdien er et uttrykk for surhetsgrad. pH måles i en skala fra 1 til 14, hvor 1 er surest og 14 mest basisk og nøytralt.
Vi måler pH ved hjelp av instrumenter eller spesielle strips som endrer farge avhengig av pH.
Stoffer som endrer farge avhengig av pH kalles indikatorer. Vanlige i laboratoriet er lakmus (rød i sur løsning og blå i basisk), fenolftalein (fargeløs i sur løsning og nydelig rød-lilla i basisk løsning), og BTB (bromtymolblått) (gul i sur løsning, grønn i nøytral løsning og blå i basisk). På kjøkkenet kan du bruke te eller rødkål som indikatorer.

Noen ph-verdier:
Batterisyre 1
Sitronjuice 2,2
Eddik 3
Destilert vann 7
Sjøvann 8,4
Lut 13

Vanlige søkeord:

  • ph verdi
  • ph skala renhold
  • pH-verdi