Kategorier
Huskeregler

Løssnøkjøring

1. Kjør ikke alene og hold øye med kameratene.

2. Husk elektronisk sender-mottaker, sondestang og spade, og lær hvordan det skal brukes.

3. Unngå brattheng over 300 (svart løype i skianlegg begynner på ca. 250).

4. Store mengder nysnø trenger tid for å sette seg, benytt preparerte løyper disse dagene.

5. Vis respekt for fareskilt som er utplassert av skianlegg.

6. Dersom du er usikker på om området er skredfarlig, velg en annen rute.