Kategorier
Ord og uttrykk

Sur nedbør

Sur nedbør: Betegnelse for regn som har «tatt med seg», eller vasket ut langtransporterte forurensningsstoffer i lufta (sulfat, NOx) og derfor reagerer surt. Denne forurensningen stammer fra forbrenning av kull og olje. Når denne sure nedbøren når bakken bidrar den til å gjøre lokalt jordsmonn og vann surere. I Norge er vannet av en slik kvalitet (bl.a. lavt kalkinnhold) at vannet fort blir så surt at det føre til fiskedød (fordi giftig aluminium i jorda løses opp). Den sure nedbøren har i de senere år avtatt pga. renere forbrenning og rensetiltak