Kategorier
Ord og uttrykk

BNP

BNP: Brutto nasjonalprodukt – omsetning av varer og tjenester i løpet av et år for hele landet.