Kategorier
Diverse

Militær divisjon

En divisjon består av minst to garnisoner, som består av minst to bataljoner, som hver består av minst to kompanier som igjen består av minst to tropper. Troppene er ofte inndelt i flere lag. Antall mann i en divisjon er derfor ikke fast.