Kategorier
Kabler

Rett patchkabel

En rett patchkabel kobler man slik:
Pinne 1: Hvit/orange 1 — 1 Hvit/orange (TX+)
Pinne 2: Orange 2 — 2 Orange (TX-)
Pinne 3: Hvit/grønn 3 — 3 Hvit/grønn (RX+)
Pinne 4: Blå 4 — 4 Blå (NC)
Pinne 5: Hvit/blå 5 — 5 Hvit/blå (NC)
Pinne 6: Grønn 6 — 6 Grønn (RX-)
Pinne 7: Hvit/brun 7 — 7 Hvit/brun (NC)
Pinne 8: Brun 8 — 8 Brun (NC)

Kategorier
Kabler

Nullmodem kabel

Du kan koble sammen to PC-er for filoverføring og annen kommunikasjon ved hjelp av en nullmodemkabel. Denne kobles i COM-portene.

Koblingen for en slik en er :
Plugg A pinne 2 til plugg B på pinne 3
Plugg A pinne 3 til plugg B på pinne 2
Plugg A pinne 4 til plugg B på pinne 5
Plugg A pinne 5 til plugg B på pinne 4
Plugg A pinne 6 til plugg B på pinne 20
Plugg A pinne 20 til plugg B på pinne 6