Kategorier
Oppvarming

Vedfyring

1. Fyr med tørr ved
Tørr ved gir høyt varmeutbytte av brenselet, lite sot i pipa og minimal forurensning. Vanligvis inneholder friskt trevirke ca. 60% vann. Dersom vanninnholdet reduseres til 20%, som er normalt før tørr ved, blir utbyttet 2,5 ganger større. Ikke bruk bensin, parafin og andre brannfarlige væsker til opptenning.

2. Fyr med god trekk
Det trengs mye luft til god forbrenning. Gode fyringsvaner betyr hyppig ilegg med små mengder brensel og frisk varme i ovnen. Med små ilegg unngår man en så kraftig fyring at det oppstår skade på ovn og pipe. Ikke skru trekken på ovnen ned til et minimum.

3. Unngå rundfyring
Det blir dårlig forbrenning når vi fyrer med ovnen full av ved og med trekken mest mulig gjenskrudd. På denne måten dannes det beksot i pipa som kan ta fyr, og mye forurensning slippes ut i luften. Det kan oppstå forpufninger som kan gi store sotskader i boligen. I verste fall kan også giftige gasser lekke ut i rommet og føre til forgiftning og død.

4. Hvis pipebrann
Skulle pipebrann oppstå, må vi straks stenge igjen alle ovnsventiler og luker som fører til pipa. Vær spesielt oppmerksom på peisspjeld. (Spjeldet må selvsagt ikke stenges hvis det fyres på peisen). Hold godt øye med loft og kjeller og vær oppmerksom på eventuell røykutvikling ved etasjeskillene og steder der treverket kommer inntil pipa. Slokkingen må vi overlate til brannvesenet. Etter brannen må pipa kontrolleres av feiervesenet.

5. Husk gnistfanger i peisen
Mesteparten av peisåpningen må tildekkes med gnistfanger. Gnister og glør kan sprette langt og lage brennmerker i gulvtepper og møbler. Ofte kan dette føre til brann. Vær oppmerksom på at brensel av gran og furu utvikler spesielt mye gnister, mens løvtrevirke har langt mindre gnistutvikling.

Kategorier
Utstyr

Bygg kaldrøykeovn

Få tak i ein gamal vedomn. Jøtul har nokre heilt små.

Grav deg ein meter inn i ei heller lang skråning og set omnen der. Til røykrøyret festar du vanlege drensrøyr som du grev ned i skråninga. Ha omlag 8 meter røyr slik at røyken får kolne litt.
Der du let røyra kome opp or bakken set du eit tomt oljefat med botnen fjerna. Rundt kanten øverst borar du store hol slik at røyken kan kome ut.

Når du skal bruke omnen lar du han bli god og varm med vanleg ved. Når veden er blitt glør, legg du ei metallplate over glørne og strør spon frå ulike tresortar oppå. Varmen frå jarnplata vil få spona til å ryke.
Du kan få kjøpt pakkar med spon for røyking.

Når du skal bruke omnen festar du fisken til pinnar som rekk tvers over fatet, legg på lokket og røykjer fisken.

Det er viktig at du klara å halde låg temperatur. Det er derfor viktig at det ikkje brenn i omnen.

Vanlige søkeord:

  • bygge røykovn
  • bygge røykeovn
  • kaldrøykeovn