Kategorier
Foto

Filmfølsomhet (ISO)

Filmfølsomhet angis i ISO-verdier og er en måleenhet for hvor lysfølsom filmen er. Hurtige filmer krever mindre lys enn langsomme filmer. Langsomme filmer er derimot mer finkornet og egner seg best for store forstørrelser.