Kategorier
Huskeregler

Ugler i mosen

Hvorfor heter det Ugler i mosen, og hvor kommer uttrykket fra?