Kategorier
Kjemi

Hygrometer

Hygrometer er et instrument som anvendes for å bestemme luftens fuktighetsinnhold. De verdier som avleses på et hygrometer uttrykker den relative fuktigheten i luften, dvs den mengde vann luften inneholder i relasjon til den mengde vann som luften maksimalt kan ta opp for å bli mettet. Luftens evne til å ta opp vann øker ved stigende temperatur og minsker ved nedkjøling.