Kategorier
Bilen

Frosne dørlåser

Nå er det tid for frosne dørlåser. Jeg har i den forbindelse følgende gode råd:
LHM er en olje som brukes i forskjellige hydrauliske systemer. Bland annet i bremser, fjæring og styring på Citroën. Denne oljen kan ikke fryse og den ødelegger heller ikke gumi eller lakk. Ha den f.eks. i en engangssprøyte og gi en liten «sprut» inn i dørlåsen av og til. Den kan også brukes på andre plasser der du vil ha frostfritt og «knirkefritt».