Kategorier
Diverse

Tegn en perfekt elipse

Ellipsens utvendige mål er utgangspunktet for beregningen.

Eksempel: Målene på ellipsen er:
Lengde 50 cm. Bredde 30 cm.
Avstanden mellom stiftene (A) beregnes slik: A = Kvadratrota (L2 – B2)
50 * 50 = 2500; 30 * 30 = 900;
2500 – 900 = 1400.
Kvadratrota av 1400 er 37,4
Det skal da være 37,4 cm. mellom stiftene.
Lengden på snora er (doblet) Halve lengden på ellipsen + halve avstanden mellom stiftene.
Snora er 50/2 + 37,4/2 = 43,7 cm

Da er all informasjonen man trenger regnet ut.
Tegn en linje med linjal på papiret eller platen elipsen skal tegnes på. Den må være minst like lang som avstanden mellom stiftene (her 37,4)
Slå inn stiftene på linja 37,4 cm fra hverandre.
Ta en hyssing som ikke strekker seg på i dette tilfellet ca en meters lengde. Doble den og lag en knute 43,7 cm inn fra den enden som er «lukket».
Legg hyssingen over spikrene og sett en blyant «inne» i hyssingen. Stram hyssingen med blyanten, hold den i lodd og kjør en runde med hyssingen stram. Du har tegnet en perfekt elipse med yttermål 50 x 30 cm.