Kategorier
Datateknologi

Datamengder

Datamengder måles i bits og bytes, men fordi tallene fort blir store benyttes kilobyte, megabyte, gigabyte osv.
Videre benytter datamaskiner binærtallsystmet (totall systemet) i stedet for desimaltallsystemet (titall). Man benytter derfor 2-gangen og ikke 10-gangen i binærtallsystemet og dette gjør at man ganger med 1024 (2^10) og ikke 1000 (10^2) når man skal beregne store datamengder.
De «runde» tallene i to-tall systemet er som følger:

2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024

De fleste vil sikkert kjenne igjen flere av disse verdiene i forbindelse med størrelse på RAM, hastighet på internettlinjer osv.

Tabellen under viser de ulike stegene som benyttes for å måle datamengder.

bit (b) = Et enkelt siffer med verdi 1 eller 0
byte (B) = 8 bit (Forkortes B)
kilobyte (KB) = 1024 bytes
megabyte (MB) = 1024 kilobyte
gigabyte (GB) = 1024 megabyte
terabyte (TB) = 1024 gigabyte
petabyte = 1024 terabyte
exabyte = 1024 petabyte
zettabyte = 1024 exabyte
yottabyte = 1024 zettabyte

Yottabyte er foreløpig den største mengden som er definert og det er vel tvilsomt om det noen gang blir behov for noe større verdi.

Legg også merke til at bit forkortes med liten b, mens byte forkortes med stor B. Dette er vesentlig fordi overføringshastighet i nettverk ofte oppgis med forkortelser.
Det er altså stor forskjell på Kb og KB, Mb og MB osv. For eksempel er 128 KB/s åtte ganger så mye (eller raskt) som 128 Kb.