Kategorier
Ord og uttrykk

Anbud

Anbud: Et anbud avgis av en leverandør på grunnlag av en anbudsinnbydelse med tilhørende anbudsgrunnlag. Begrepet benyttes både i forbindelse med åpne og begrensede anbudskonkurranser. Det er ikke adgang til å forhandle om innholdet i et anbud, men oppdragsgiver har anledning til å foreta avklaringer.