Kategorier
Kjerringråd

Magnetisme mot tretthet

Føler du deg utslitt, manglende energi eller våkner om natten med leddsmerter o.l?
Finn en gammel høytaler og ta ut selve magneten og legg den under sengen i fotenden. Fjern også alt elektronisk utstyr og slå av mobilen om du bruker den som vekkerklokke. Den slår seg på om du stiller vekketiden alikevel. Vi vet nå at den elektroniske strålingen i fra mobiltelefon kan gi kreft.

Den kjente nobelprisvinneren Pauling påviste at hver blodselle har et plussladet parikkel, såkalt proton.

Vi vet at protoner trekker til seg elektroner som er minusladet og danner et nøytron som er helt nøytralt. Dette setter deler av signalsystemet ut av drift slik at kroppen ikke fungerer ordentlig.

Men en magnet fungerer som en «lynavleder» og trekker bort de forstyrrende minusladde partiklene og kroppen kan hjelpe seg selv til sette inn resurser på rett sted. Resultet vil man merke kraftig etter en tid.

0 svar til “Magnetisme mot tretthet”

Dette er lett å teste ut selv. Få noen du kjenner til å knipe sammen ringfinger og tommelfinger alt de kan, på hånden vedkommende er sterkest i. Prøv å å få dem i fra hverandre og kjenn etter hvor mye kraft du må bruke for å klare dette. Deretter gjør du det samme når de holder den andre hånden på en påslått TV skjerm som pøser ut elektroner og du ser at det skal nesten ikke noe til å få åpnet fingrene sammenlignet med tidligere. Be så vekommende om å stå på en magnet med den ene foten og så holde i skjermen og prøv nå… Nå er det veldig tungt å få fingrene fra hverandre. Magneten lader ut disse elektronene som forstyrrer impulsene i fra hjernen.Disse impulsene er det som holder maskineriet i gang. Godt råd med denne høytalermagneten. den renser opp og er helt ufarlig.

Hvorvidt dette virker eller ei, skal jeg la være usagt, for jeg har ikke prøvd det. Den «vitenskaplige» forklaringen er imidlertid det reneste sludder.

Protoner er riktignok positivt ladede partikler, men de er ikke noe som finnes i en blodcelle som en separat partikkel. Det er heller ikke slik at elektroner (som ganske riktig er negativt ladede partikler) og protoner danner nøytroner.

Protoner, nøytroner og elektroner er «byggestenene» i atomer. Alle atomer er bygget opp av slike partikler. Atomkjernen består av protoner og nøytroner, og rundt kjernen kretser det elektroner i bane. Antallet protoner bestemmer hvilket grunnstoff (atom) det er snakk om (er det f.eks. ett proton, er det hydrogen; er det seks protoner, er det karbon). Normalt har et atom like mange elektroner som det har protoner (og er derfor elektrisk nøytralt), men under visse omstendigheter kan et elektron «løsne» (eller atomet kan oppta et ekstra elektron) og dermed blir atomet elektrisk ladet. Elektrisk ladede atomer kalles ioner.

Et atom kan også finnes i flere ulike «varianter», avhengig av hvor mange nøytroner det har. Disse variantene kalles isotoper. For hvert atom finnes det imidlertid bare et begrenset antall isotoper som er mulige (og kun noen av disse er stabile; de ustabile vil etter hvert gå over til en stabil form ved å avgi eller oppta nøytroner).

At et atom opptar eller mister protoner medfører at atomet går fra å være ett grunnstoff til å bli et annet (f.eks. vil en økning fra 13 til 14 protoner medføre en overgang fra aluminium til silikon). Dette forekommer ikke i naturen – blant annet på grunn av de ekstreme kreftene som må til. Derimot har forskere lykkes med å gjøre dette i visse sammenhenger: Atombomber (både fisjon og fusjon), kjernekraftverk (fisjon) og i partikkelakselleratorer.

Summa summarum: Jeg skal ikke utelukke at helges tips har virkning, men da er i så fall årsaken en annen enn den kvasivitenskaplige «forklaringen» han presenterer i artikkelen.

jajaja – det viktige er om denne magneten er like effektiv som de man får køpt for nokså mange penger og som bl.a. kan klebes fast på triggerpunkter ?? Kan man legge en høytalermagnet i skoen ?

hehe.. ja det får så være en stooor magnet. Det er bevist at magneter til slik bruk er «svakere» enn kjøleskapmagneter. Skal ikke ha mange mm avstand før disse ikke har noen effekt.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *