Kategorier
Fysikk

Lysets hastighet

Lyshastigheten er 299,792,458 meter/sekund

Vanlige søkeord:

  • lysets hastighet

0 svar til “Lysets hastighet”

Fint om dere oppga lysets hastighet i luft og vann også. Så vidt jeg vet var det Focault som målte og forklarte forskjellen på de to hastighetene.

Lyshastigheten som man kan runde av til 3,00*10^8 m/s er riktignok egentlig farten i tomt rom, men lysfarten i luft er så lik at man kan bruke akkurat den samme avrundede verdien på 3,00*10^8 m/s. Jeg har sett det mer nøyaktig, men det er ivertfall minimal forskjell på disse to verdiene. I min formelsamling «Tabellar og formlar i fysikk 2FY og 3FY» er lysfarten i tomt rom avrundet til denne verdien.

Lysets hastighet varierer avhengig av hva det passerer gjennom.
299.792.458 meter per sekund (eller 299.792,5 km per sekund) er maksimal hastighet i vakum. Det vil si lufttomt rom. Når lyset må passere gjennom noe, blir hastigheten redusert avhengig av tettheten på det materialet det passerer. Noen eksempler:
I vakum – 299.792,5 km/s
Gjennom luft – 299.702,5 km/s
Gjennom is – 228.849 km/s
Gjennom vann – 225.408 km/s
Gjennom glass – 199.862 km/s
Legg merke til at glass bremser lysets hastighet med nesten 100.000 km/s. Lys som sendes gjennom fiberoptiske kabler har altså en langt lavere hastighet enn det vi normal forbinder med lyshastighet.

en liten oppgave…..
To fartøy flyr mot hverandre med en fart på 100,000,000 m/s.
Mannskapet i det ene finner ut at de skal måle farten på det andre fartøyet.
de måler at farten er 200,000,000 m/s.
Plutselig sommer det et skarpt lys mot de og de vil måle farten på lyset.
hva er da farten på lyset???

Lysets hastighet endrer seg ikke selv om objektet som måler farten er i bevegelse. Den målingen du sier at de måler til 200 000 000 m/s er hastigheten deres rommskip nermer seg det andre uten å korrigere for egen hastighet. Men som du sikkert forestiller deg her bruker de et innstrument som ligner en lasermåler? Da vil det ikke være mulig å måle hastigheten på lyset. (hvis vi skal tro på at lysets hastighet er den maksimale. Men du vil kunne si at de nermer seg lyset med en hastighet som er større enn lysets… Dette fordi begge objektene er i bevegelse.

Lysets hastighet ahenger av partikler den må bryte i fom av sycloner og passerings fatra varierer hver eneste gang den må bryte en partikkel, uavhengig av størellsen.

Einstein mente at tiden beveger seg i bølger, med en fart som tilsvarer lysets, hvis det e tilfelle ville man jo tatt igjen tiden, om vi skulle klart å reise så fort , men sammtidig ikke reist i det det hele tatt, for tiden ville stått stille, eller du ville reist tilbake i tid, alt etter som

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *