Kategorier
Datateknologi

Datamengder

Datamengder måles i bits og bytes, men fordi tallene fort blir store benyttes kilobyte, megabyte, gigabyte osv.
Videre benytter datamaskiner binærtallsystmet (totall systemet) i stedet for desimaltallsystemet (titall). Man benytter derfor 2-gangen og ikke 10-gangen i binærtallsystemet og dette gjør at man ganger med 1024 (2^10) og ikke 1000 (10^2) når man skal beregne store datamengder.
De «runde» tallene i to-tall systemet er som følger:

2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024

De fleste vil sikkert kjenne igjen flere av disse verdiene i forbindelse med størrelse på RAM, hastighet på internettlinjer osv.

Tabellen under viser de ulike stegene som benyttes for å måle datamengder.

bit (b) = Et enkelt siffer med verdi 1 eller 0
byte (B) = 8 bit (Forkortes B)
kilobyte (KB) = 1024 bytes
megabyte (MB) = 1024 kilobyte
gigabyte (GB) = 1024 megabyte
terabyte (TB) = 1024 gigabyte
petabyte = 1024 terabyte
exabyte = 1024 petabyte
zettabyte = 1024 exabyte
yottabyte = 1024 zettabyte

Yottabyte er foreløpig den største mengden som er definert og det er vel tvilsomt om det noen gang blir behov for noe større verdi.

Legg også merke til at bit forkortes med liten b, mens byte forkortes med stor B. Dette er vesentlig fordi overføringshastighet i nettverk ofte oppgis med forkortelser.
Det er altså stor forskjell på Kb og KB, Mb og MB osv. For eksempel er 128 KB/s åtte ganger så mye (eller raskt) som 128 Kb.

0 svar til “Datamengder”

Spørs om ikke datautviklingen vil gå langt utover tabellen din, Arne. Hver dag deles det 5 petabyte filer på det illegale delingsnettverket Kazaa. Yottabyte er SVÆRT, men lever vi lenge nok vil det komme større størrelser 🙂

se for deg
1KB som 1kubikk mm, det vil si en bitte
liten kloss som er 1mm i alle rettninger. akuratt som en trening

da er 1MB en kloss på 1cm i alle rettninger

1GB er en kloss på 1dm

1TB er en diger kloss på 1m

1PB er på 10m

1EB er på 100m

1ZB er på 1km

1YB er på 1mil

fårestill deg en kloss som
er 1mil i alle renninger.
1mil høy, 1mil lang og 1mil brei!
da kan du se det styke forskjellen
mellom 1KB og 1YB!
når 1KB bare er 1mm i alle rettninger 😛

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *