Kategorier
Foto

Oppbevaring av film

Filmer har lang levetid, men kan ikke lagres ubegrenset. Holdbarhetsdatoen vil alltid stå på filmesken.

Beskytt alltid filmen mot varme. La ikke filmen eller kameraet ligge i hanskerommet på bilen en varm dag.

Oppbevar ubrukt film i kjøleskapet, men ta den ut i god tid før den skal brukes. For å få best mulig bildekvalitet må filmen fremkalles hurtigst mulig etter eksponering.

Kategorier
Foto

Filmfølsomhet (ISO)

Filmfølsomhet angis i ISO-verdier og er en måleenhet for hvor lysfølsom filmen er. Hurtige filmer krever mindre lys enn langsomme filmer. Langsomme filmer er derimot mer finkornet og egner seg best for store forstørrelser.

Kategorier
Foto

Blenderåpning

Blenderåpning angis med et tall som forteller hvor stor åpningen er. En stor åpning (lavt tall) betyr at mye lys slipper gjennom objektivet (linsen), mens en liten åpning (stort tall) slipper gjennom lite lys. Med liten blenderåpning vil du få større klarhet i bildet både foran og bak i bildet, mens med stor blenderåpning vil det være det som er nærmest objektet i fokus som vil bli skarpt. Liten blenderåpning krever mer lys enn stor blenderåpning.